payrolluitzendbureau.com

Payroll uitzendbureau

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor een uitzendbureau en de verschillen tussen een uitzendbureau die ook payroll aanbiedt en een payrollbedrijf ansich.

Bent u als hardwerkende MKB ondernemer en/of werkgever op zoek naar informatie over payroll, zoekt u een payrollbedrijf voor uw bedrijf in uw eigen regio of branche of wilt u een payrollofferte voor uw uitzendbureau (backoffice) ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken! Payroll uitzendbureau is namelijk de website in Nederland, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in relatie tot uitzenden bij een uitzendbureau in Nederland en hoe u de dienstverlening payroll voor uw uitzendbureau na 2020 (invoering WBA) nog steeds kunt gebruiken.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie en uitleg in en voor de uitzendbranche in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw uitzendbureau, intermediairs, kandidaten of payroll-/uitzendkrachten, CAO, branche en/of sector na de invoering van de WBA en de bijbehorende payrolltarieven in Nederland.

Verschil uitzenden en payroll

Tot en met 1 januari 2020 waren payroll en uitzenden in juridische zin nog gelijk. Allebei deze vormen van dienstverlening werden tot op dat moment namelijk nog wettelijk als een ‘uitzendovereenkomst’ gekwalificeerd. Dit betekende dat de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van een payrollwerknemer en een uitzendkracht in principe gelijk waren. Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dit allemaal veranderen.

In de wet staat namelijk een aparte definitie voor een payrollovereenkomst. Een payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.”

Uit deze tekst komen twee vereisten naar voren, (1.) het payrollbedrijf vervult geen zogenoemde allocatiefunctie op de arbeidsmarkt, en (2.) de medewerker dient exclusief aan de opdrachtgever (derde) ter beschikking te worden gesteld.

Een allocatiefunctie is dat het uitzendbureau (en dus een payrollbedrijf niet!) een actieve rol vervult in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit doet zij door actieve werving en selectie van uitzendkrachten, maar ook actieve werving van inleners, waarbij het uitzendbureau de uitzendkrachten aan de inlener ter beschikking stellen.

De overeenkomst (c.q. payrollcontract) tussen een payrollwerknemer en het payrollbedrijf en de payrollovereenkomst tussen het payrollbedrijf met een derde (opdrachtgever, c.q. ondernemer) bepaalt of er sprake is van payroll. Dit betekent dat er niet per bedrijf gekeken wordt of er sprake is van payroll of van uitzenden, maar dat dit afhankelijk is van de individuele driehoeksrelatie.

Voor een payrollwerknemer geldt nu dat hij/zij op dezelfde arbeidsvoorwaarden, als medewerkers die (nog/al) bij het bedrijf werkzaam zijn, recht krijgt. Bij uitzenden blijft de inlenersbeloning tot zes elementen beperkt, maar bij payroll dienen nu alle arbeidsvoorwaarden, vanuit goed werkgeverschap, die bij de ondernemer gelden bijv. de 13e maand, aantal vakantiedagen, verlofregelingen etc., te worden overgenomen.

Bovendien kan voor een payrollwerknemer vanaf nu geen beroep meer op het zogenoemde uitzendbeding, zoals bij een uitzendkracht, worden gedaan. Ook is de bijzondere fasenketenregeling (ABU- en NBBU-CAO) en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht voor payrollwerknemers (is per 2020, ketenregeling (3 x 3) en geen toepassing uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht meer) gewijzigd. Tot slot krijgen payrollwerknemers waarschijnlijk vanaf 2021 recht op een ‘adequaat pensioen’.

Kortom een payrollbedrijf en uitzendbureau lijken dus voor wat betreft het te werk stellen van werknemers bij derden nog steeds op elkaar, maar kennen zij de volgende 2 grootste belangrijkste verschillen.

1.) Een uitzendbureau werft een medewerker voor een ondernemer en in het geval van payroll doet de ondernemer dit zelf;
2.) De tarieven. Een werknemer via een uitzendbureau is veel duurder (vaak wel enkele euro’s per uur) dan een eigen geworven werknemer via payroll. Dit komt doordat de wervingsmarge van het uitzendbureau in het tarief zit inbegrepen.

Verdere andere kleinere verschillen tussen een uitzendbureau en payroll zijn: 1. bij een uitzendbureau kan de werknemer zonder de toestemming van de inlener bij meerdere werkgevers te werk worden gesteld (payroll exclusief bij de inlener), 2. een uitzendbureau mag het uitzendbeding na 2020 toepassen en heeft met 6 elementen m.b.t. de inlenersbeloning te maken (payroll mag geen uitzendbeding en uitsluiting loondoorbetalingsverplichting meer na 2020 toepassen en alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten worden overgenomen) en 3. een uitzendbureau valt qua pensioenregeling onder de StiPP (ondanks dat bijna alle payrollbedrijven bij de StiPP zijn aangesloten, zijn er echter ook payrollbedrijven die niet bij de de StiPP zijn aangesloten, maar een eigen pensioenregeling kennen of een aansluiting bij het BPF van de branche/sector hebben).

Enkele voorbeelden van uitzendbureaus in Nederland zijn Randstad, YoungCapital, Manpower, Unique, Adecco, Tempo-Team, Start People, Timing, Luba, Brunel, Maandag, DPA Professionals en Olympia.

Vraag een payrollofferte voor een uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payroll bij een uitzendbureau

Hoe zit het dan met uitzendbureaus, die naast uitzendkrachten, ook payroll aanbieden? Dit zijn gewoon uitzendbureaus waarbij een ondernemer vaak zelf de werving en selectie van de werknemer heeft gedaan en uit gemak vervolgens het uitzendbureau inschakelt voor de administratieve verloning van de werknemer, zoals salaris, pensioen, premie- en loonbelastingafdrachten. Echter na 2020 zal een uitzendbureau deze payroll activiteiten vanuit een aparte entiteit moeten doen, bij een payrollbedrijf moeten onderbrengen (zie onderstaand voor meer informatie) of mee stoppen.

Wat wij van payroll uitzendbureau eigenlijk altijd al bij deze uitzendbureaus hebben gezien (zeker na het einde van de VPO), is dat zij sowieso nooit waren ingericht om uw gehele personeelsbestand over te nemen, maar alleen voor het payrollen van flexwerkers (fase A-B (ABU) en 1-3 (NBBU)) geschikt waren. Voor het payrollen van vaste werknemers (fase 4 en C) was u bij hen namelijk sowieso altijd al aan het verkeerde adres. Dit doordat de arbeidsvoorwaarden vanuit de uitzend-CAO altijd al minder gunstig, dan binnen de meeste branche-CAO’s, waren waardoor de kans vaak bestond dat werknemers er bij payroll via hen qua arbeidsvoorwaarden er op achteruit gingen.

In vergelijking tot bovenstaand kon en kan het straks (na 2020) ook nog steeds zo zijn, dat een payrollbedrijf een uitzendtak heeft en indien hierbinnen u kan helpen bij het werven en selecteren van het door u gewenste personeel. Vaak kunnen zij u zelfs helpen met een gratis online advertentie. Wel zult u bij hen over het wervingstarief, wanneer iemand straks toch als payrollwerknemer wordt beschouwd, moeten onderhandelen.

Payroll i.p.v. uitzenden

Indien u toch altijd al de werving en selectie van uw nieuwe medewerkers zelf deed, is het na 2020 helemaal verstandig om u zich in payroll te verdiepen. Deze door u zelf geworven medewerkers worden namelijk vanuit de wet WBA als eigen of payrollmedewerkers aangemerkt en kunnen daardoor niet meer als uitzendkrachten bij een uitzendbureau worden ondergebracht en dan vervolgens weer als payrollkrachten op de payroll worden geplaatst.

Door daarom hierbij direct een payrollconstructie voor hen toe te passen, bespaart u dus straks direct op uw uitzendtarief voor deze medewerkers. Dit doordat het payrolltarief bij payroll altijd al vaak tussen de 10-20% lager lag/ligt dan bij uitzenden. Hierdoor zullen wij bij gebruik van payroll i.p.v. uitzenden nog steeds voor onze klanten (vaak grotere bedrijven met een flexpool) besparingen van enkele duizenden euro’s per maand realiseren. Graag maken wij daarom in 2020 nog steeds graag tijd voor u vrij om een kostenbesparende inventarisatie van uw flexpool te maken.

Verschil uitzendkracht en payrollwerknemer belastingdienst

De Belastingdienst heeft onlangs aan het Handboek Loonheffingen 2018 (tool) de verschillen tussen een uitzendkracht en payrollwerknemer toegevoegd.

Uitzendkracht: 1. Een uitzendkracht is in dienst bij een uitzendbureau en wordt aan een derde uitgeleend, 2. een uitzendkracht werkt onder toezicht en leiding van een derde, op grond van een uitzendovereenkomst met het uitzendbureau, 3. het uitzendbureau past voor de uitzendkracht de normale regels voor de loonheffingen toe.

Voor wat betreft de kwalificatie als payrollwerknemer, gelden de volgende 3 voorwaarden: 1. De payrollwerknemer is door u zelf aangedragen, 2. u heeft expliciet met het payrollbedrijf afgesproken, dat de payrollwerknemer gedurende zijn/haar contract geen andere werkgevers heeft, maar uitsluitend voor u werkt (tenzij anders door u bepaald (b.v. tijdelijk te weinig uren) of bij re-integratie na ziekte), 3. u bent zelf nog steeds verantwoordelijk voor het personeelsbeleid rondom de payrollwerknemer, dus b.v. voor het loopbaanbeleid, opleidingen, functioneringsgesprekken en verzuimbegeleiding op de werkplek.

Kortom, volgens de belastingdienst is het verschil tussen een uitzendkracht en payroll dus zo: Een uitzendkracht is een werknemer in dienst van een uitzendbureau en wordt aan u uitgeleend en bij een payrollwerknemer regelt u, behalve de administratieve werkzaamheden en het formeel juridisch dienstverband, alles verder zelf.

Vraag een payrollofferte voor een uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!
klik hier

Uitzendbureau met payroll starten

Sinds enkele jaren zijn er naast ons payrollorganisaties en franchiseformules in de uitzendbranche actief. Zij bieden net als ons een online backoffice service pakket (o.a. arbeidscontracten, verloning, facturatie en debiteurenbeheer) voor (startende) uitzendbureaus aan. Deze organisaties nemen net als ons een deel of alle werkzaamheden van u over, zodat u zich volledig kunt focussen op uw acquisitieactiviteiten!

De zogenoemde backoffice partners worden (eventueel) de juridisch werkgever van uw payrollwerknemers/uitzendkrachten en kunnen daarnaast ook uw klanten factureren. Bij het laatste ontvangt u direct van het payrollbedrijf, als zij uw klanten factureren, uw afgesproken marge. Hierdoor loopt u als (startende) ondernemer in de uitzendbranche minder risico’s, heeft u nog nauwelijks voorfinanciering nodig en kunt u uw payrollwerknemers/uitzendkrachten tegen scherpe tarieven in de markt zetten.

Als u dus zelf een uitzendbureau, c.q. payrolltak, wilt opstarten, komt u al snel de NEN 4400-1-certificering en wet- en regelgeving tegen, waaraan een bonafide uitzendbureau/payrollbedrijf moet voldoen. Natuurlijk kunt u in eerste instantie werken met een G-rekening, maar dan moet u wel een flinke reserve achter de hand hebben. Bij gebruik van onze payroll backoffice services of franchiseformule heeft u deze zaken gelijk goed geregeld en kunt u vrijwel direct beginnen.

Tenslotte voor startende ondernemers, die de voorkeur geven aan een eigen identiteit boven de franchise identiteit, is een bijkomend voordeel dat u uw dienstverlening bij ons als private label kan worden ingericht. Alle communicatie wordt dus uit uw naam met uw logo’s van uw uitzendbureau verricht.

Backoffice uitzendbureau of intermediairs uitbesteden met payroll

Heeft u echter reeds een uitzendbureau en wilt u uw backoffice van uw uitzendbureau goed geregeld hebben, dan is het uitbesteden van uw backoffice met payroll ook na 2020 een prima oplossing en kan dit direct door ons worden geregeld. Als u er namelijk voor kiest om uw backoffice uit te besteden aan een payrollbedrijf, wordt het payrollbedrijf eventueel de juridische werkgever van uw kandidaten/uitzendkrachten/payrollwerknemers. Het payrollbedrijf verzorgt hierdoor voor u voortaan o.a. de salarisadministratie, het beheer van ziekteverzuim, het contractbeheer, de loonaangifte bij de Belastingdienst, debiteurenbeheer en de uitbetaling van ziektegeld.

De redenen onder onze kleine, middelgrote als grote uitzendbureaus en intermediairs klanten in diverse branches om van payroll gebruik te maken, zijn dan ook o.a. meer focus op het matchen en plaatsen van kandidaten, beter debiteurenbeheer (incl. risico’s), verloning, voorfinanciering (incl. marge), voldoen certificeringseisen (NEN 4400-1, ABU en/of NBBU en VCU) en overige HR-verplichtingen (kennis van actuele wet- en regelgeving en CAO-bepalingen). Deze redenen blijven volgens ons ook na 2020 nog steeds bestaan.

Dat de backoffice een essentieel onderdeel van uw bestaande uitzendbureau of voor u als intermediair is. Hoeven wij u niet uit te leggen. Uw backoffice omvat namelijk al uw administratieve, financiële en juridische zaken, zoals verwerking van urenbriefjes, contractbeheer, verloning (complexe vraagstukken), contacten met UWV en Belastingdienst, loonaangiften, loonbeslagen, facturatie, debiteurenbeheer en risicomanagement, verzuim en ziektebegeleiding etc. Als u uw bestaande backoffice echter aan een payrollbedrijf uitbesteedt, dan neemt het payrollbedrijf deze tijdrovende werkzaamheden van u over en kunt u zich weer volledig concentreren op acquisitie, werving en selectie van kandidaten en het matchen hiervan.

U heeft daarnaast met payroll 24/7 alle gegevens v.w.b. uw managementrapportages, marges, klanten, werknemers, urenregistratie, contractbeheer, facturatie, debiteurenbeheer en proforma berekeningen beschikbaar. Ook kunnen wij, zoals al reeds eerder is vermeld uw naam, bestaande logo en huisstijl in alle uitingen (o.a. loonstroken, contracten en facturen) doorvoeren. Hierdoor zien uw werknemers en klanten dus geen verschil. U ziet bij het uitbesteden van uw backoffice met payroll dat wij samen met u uw uitzendbureau helpen runnen.

Vraag een payrollofferte voor een uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen uitbesteden backoffice uitzendbureau

Kortom, u heeft als (startend) uitzendbureau met het uitbesteden van uw backoffice met payroll o.a. de volgende voordelen:

1. Geen opstarttijd en -kosten eigen uitzendbureau;
2. Snelle geautomatiseerde inschrijving klanten en kandidaten;
3. Juiste toepassing van de inlenersbeloning;
4. Gebruik van een G-rekening;
5. Overname risico’s voor Wet ketenaansprakelijkheid (WKA);
6. Overname Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI);
7. Recente WKA-verklaring;
8. Diverse mogelijkheden (koppelingen) om uren te registreren en accorderen;
9. Arbeidsovereenkomsten en urenbriefjes digitaal ondertekenen;
10. Geen kosten per kandidaat voor eigen toegang internetportal;
11. Correcte verloning (diverse sectoren);
12. Meer tijd voor acquisitie;
13. Focus op werving, selectie en plaatsing;
14. Facturatie aan klanten;
15. Facturering uit uw naam en op uw BTW-nummer mogelijk;
16. Debiteurenbeheer;
17. Voorfinanciering en betaling lonen en marges (snelle afdracht);
18. Direct NEN 4400-1, Kiwa, ABU, NBBU en VCU gecertificeerd;
19. Uw eigen huisstijl en logo’s;
20. 24/7 toegang/gebruik managementinformatiesysteem (portal);
21. In 2020 WBA proof.

Kosten uitbesteden backoffice uitzendbureau

Onze payrolltarieven voor een backoffice dienstverlening zijn altijd maatwerk en hangen o.a. af van de contractvormen, wijze van verlonen, omvang debiteurenportefeuille, betalingsvoorwaarden en aantal kandidaten (volume). Wij hanteren echter de scherpste en goedkoopste payrolltarieven in de Nederlandse payrollmarkt, daarnaast hanteren wij aangepaste factoren voor: overwerk, toeslagdelen, studenten/scholieren of ouderen en premiekortingen. De netto onkostenvergoedingen en pensioenpremies worden 1:1 aan u doorberekend.

Meer weten over de voordelen van het starten van een uitzendbureau, c.q. payrolltak of het uitbesteden van uw backoffice van uw uitzendbureau met payroll, vraag dan hier bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan.

Over payroll uitzendbureau

Wij van payroll uitzendbureau kunnen elke MKB-ondernemer, werkgever en/of uitzendbureau in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw bedrijf, uitzendbureau, intermediairs, payroll-/uitzendkrachten en kandidaten in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor een uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de uitzendbranche

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons, van payroll uitzendbureau, ook hun payrolldiensten in de uitzendbranche aan en verzorgen hierdoor vaak de backoffice van uitzendbureaus. Andere hebben naast hun payroll activiteiten ook nog een eigen uitzendtak en/of vallen als payroll dochter onder een uitzendorganisatie.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll

Naast de redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om i.p.v. van uitzenden te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf en/of uitzendbureau met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben of verlonen. U bespaart namelijk met payroll als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn met payroll, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, calculaties, budgettering of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij payroll een vast payrolltarief over alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers, c.q. payrollwerknemers, en ontvangt hiervan periodiek maar één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 online een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf en/of uitzendbureau met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot uw salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u bij payroll niet meer.

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw medewerkers binnen uw bedrijf en/of uitzendbureau nog steeds 'de baas'. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw uitzendbureau en voor uw payroll-/uitzendkrachten als opdrachtverstrekker, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw personeel, intermediairs en/of payroll-/uitzendkrachten verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's meer met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven personeel werkt exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is hierdoor voor u als voordeel volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw personeel, c.q. payrollkrachten. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll

Omdat u eventueel geen juridisch werkgever van uw personeel of payrollkrachten bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers, intermediairs of payroll-/uitzendkrachten ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers, intermediairs of payroll-/uitzendkrachten bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers, intermediairs of payroll-/uitzendkrachten wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw bedrijf, uitzendbureau, werknemers, intermediairs of payroll-/uitzendkrachten verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!